תעודת כשרות

תעודת כשרות גזר

תעודת כשרות לכל הפירות והירקות של תוצרת הנגב ניתנה ע"י "חקלאות עפ"י התורה"

תעודת כשרות2